statistické tabulky - grafické znázornění - střední hodnoty a charakteristiky variability - poměrní ukazatelé

Učebnice Ekonomické výpočty v pdf.

Statistické tabulky - příklady

Smrtelné dopravní nehody

V informacích o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2009, která jsou dostupné ke stažení na stránkách www.policie.cz, Policie ČR uvádí počet usmrcených osob při dopravních nehodách v I. čtvrtletí 2009 176, ve stejném období předcházejícího roku 192, rozdíl činí -16, což je relativně vyjádřeno pokles o 8,3 %. II. čtvrtletí: 204; 252; -48; -19,0. III. čtvrtletí: 222; 279; -57; -20,4. IV. čtvrtletí: 230; 268; -39; -14,5. Celkem: 832; 992; -160; -16,1.

Návštěvnost stránek

Statistika návštěvnosti stránek V. Votruby (http://votruba.in) za 1. pololetí školního roku 2009/2010 uvádí, že v září zaznamenaly jeho stránky 144 unikátních návštěv a 172 návštěv, kdy počet zobrazených stránek byl 431, což představuje 58,45 MB dat. Říjen: 255; 296; 638; 82,06. Listopad: 313; 357; 755; 97,09. Prosinec: 352; 402; 771; 122,66. Leden: 502; 616; 1526; 168,25.

Vydání a spotřeba domácností

Školní statistická ročenka 2008, kterou vydal Český statistický úřad, uvádí, že počet domácností v roce 2000 byl 3 182, v roce 2003 2 955, v roce 2005 2 965 a v roce 2006 2 893. Jejich čisté peněžní příjmy v Kč představovaly celkem 83 422; 98 102; 108 676; 116 549. Čistá peněžní vydání celkem: 79 625; 91 365; 99 165; 107 585. Dopočítejte celkovou bilanci domácností v příslušných letech.

Komunikace na internetu

Český statistický úřad uvedl data o využívání informačních a komunikačních technologií mezi jednotlivci v letech 2005–2009. Z nich vyplývá, že ve věkové skupině 16–24 použilo e-mail v posledních třech měsících 1 040 246 lidí, internetové telefonování 606 485, videohovory 245 836, zapsalo na diskusní fóra 292 713 osob, chatovalo 748 133 lidí a sociální sítě využilo 249 925 osob. Věková skupina 25–34: 1 225 681; 611 047; 266 643; 215 462; 499 375; 145 002. Věková kategorie 35–44; 1 001 322; 387 442; 155 482; 86 633; 233 234; 45 665. Věková kategorie 45–54; 682 828; 253 224; 82 381; 50 560; 104 390; 16 999. Věková kategorie 55–64; 442 581; 174 758; 59 508; 29 133; 63 808; -. Věková kategorie 65–74; 94 178; 33 462; 11 516; 8 128; 10 606; -. Věková kategorie 75+; 19 474; 7 160; -; -; -; -. 65+: 113 651; 40 622; 12 811; -; 12 718; -.

Rozhlasové vysílání

Podle Českého statistického úřadu činil v roce 2004 podíl zpravodajských pořadů ve veřejnoprávním rozhlasovém vysílání 26,9 % vysílacího času a v soukromém rozhlasovém vysílání 13,2 %. Podíl vzdělávacích pořadů činil ve veřejnoprávním vysílání 0,5 % a v soukromém vysílání 0,5 %, podíl kulturních pořadů 2,8 a 2,3; podíl zábavných pořadů 30,2 a 57,2; podíl náboženských pořadů 0,6 a 0,3; podíl reklamních pořadů 0,6 a 4,7 a ostatních pořadů 38,4 a 21,8 procent. V roce 2005: 25,2; 6,3; 0,3; 0,5; 2,2; 1,7; 55,8; 70,7; 0,7; 0,2; 0,6; 6,8; 15,2; 13,8. V roce 2006: 42,9; 5,1; 1,2; 0,3; 3,1; 1,0; 50,8; 76,2; 0,5; 0,2; 0,4; 7,9; 1,0; 9,4. V roce 2007: 42,4; 5,4; 1,4; 0,4; 3,0; 1,2; 51,1; 76,5; 0,4; 0,3; 0,5; 7,1; 1,2; 9,1.

Pohyb obyvatel

Český statistický úřad 14. června 2010 zveřejnil údaje o pohybu obyvatelstva. Živě narozených v 1. čtvrtletí roku 2009 bylo 28 182, v 1. čtvrtletí 2010 28 564. Zemřelí: 29 434; 26 725. Přistěhovalí: 10 801; 9 769. Vystěhovalí: 1 454; 5 945. Přirozený přírůstek: -1 252; 1 839. Přírůstek stěhováním: 13 784; 725. Celkový přírůstek: 12 532; 2 564. Počet obyvatel k 31. 3.: 10 480 074; 10 509 377. Střední stav obyvatelstva: 10 474 205; 10 507 516. Spočítejte rozdíl mezi těmito údaji. Do poznámky uveďte, že údaje za rok 2010 jsou předběžné.

Odkazy na stránky s daty

Státní těsnopisný ústav pořádá státní zkoušky ze psaní na klávesnici, jejichž součástí jsou i tabulky. Zde najdete rozbor chyb u tabulek.

Stránky a tabulky Českého statistického úřadu najdete zde.

Návrat na začátek


Grafické znázornění dat - příklady

Vývoj teploty

Stránky http://www.in-pocasi.cz/vase-meteostanice ukazovaly pro meteostanici na pražské Soukromé střední škole výpočetní techniky 18. června 2010 vždy po dvou hodinách počínaje 17. 6. 2010 9:00 následující teploty: 15,0; 17,3; 20,1; 21,8; 22,6; 21,2; 19,6; 18,7; 16,3; 15,7; 15,7; 14,8; 13,9; 15,4; 15,6; 17,1 °C. Znázorněte tento vývoj teplot graficky.

Budky pro ptáky

Zpracujte graficky anketu stránek www.ptacisvet.cz:
Vyvěsil jste někde budky pro ptáky?
Ano, sám. 4458
Ano, s kamarády (nebo v kroužku). 1030
Ne, ale uvažuji o tom. 1356

Vývoj nezaměstnanosti

Vhodným typem grafu znázorněte vývoj nezaměstnanosti v letech 1990–2006. Tabulka s údaji ke stažení zde

Cestování

Znázorněte graficky vývoj počtu cest do zahraničí v letech 2000–2008. Znázorněte graficky složení cest do zahraničí v roce 2008. SOubor s údaji je zde, zdrojem je Český statistický úřad

Volby

Z údajů na stránkách Volby.cz si najděte údaje s výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010. V grafu zobrazte procentuální výsledek stran, které se dostaly do Poslanecké sněmovny, zbývající strany spojte dohromady a označte jako Ostatní.

Plnicí pera

V roce 2009 bylo vyrobeno 1 925 tisíc kusů plnicích per. Vytvořte pomocí údajů ve výsečovém grafu, který máte k dispozici, tabulku. V tabulce bude uvedeno, kolik tisíc kusů per bylo vyrobeno v jednotlivých měsících. zde je obrázek

Pohonné hmoty

Ze sloupcového grafu za zadáním zjistěte ceny pohonných hmot v jednotlivých obdobích a zpracujte je do přehledné tabulky. Data jsou získána z www.CCS.cz.
zde je obrázek

Knihy

Z následujícího grafu vytvoř přehlednou tabulku počtu vydaných knih obou knižních producentů, do tabulky zahrň i součtový řádek. Zdrojem informací je Svaz českých knihkupců a nakladatelů.
zde je obrázek

Výuka cizího jazyka

V následujícím grafu najdete vývoj spotřebitelské ceny výuky cizího jazyka v letech 2000 až 2008. Cena se udává v Kč za 1 hodinu. Zpracujte tyto údaje do přehledné tabulky.
zde je obrázek

Odkazy na stránky s daty a dalšími informacemi

Z matematiky známe grafy funkcí, další typy grafického znázornění dat můžeme najít i na Wikipedii: kartodiagram, kartogram, diagram.

Stránky a tabulky Českého statistického úřadu najdete zde.

Návrat na začátek


Střední hodnoty a charakteristiky variability

Příklad III/1

V OA Beroun ve třídě 1. A byl v 1. pololetí odučen tento počet vyučovacích hodin týdně: 15; 32; 32; 26; 27; 32; 28; 32; 14; 32; 31; 20; 32; 32; 32; 32; 7; 0; 32; 32; 32; 26. Vypočtěte průměrný počet odučených hodin týdně.

Příklad III/2

V prodejně Tabák byly v 1. čtvrtletí roku 2010 tyto měsíční tržby:

MěsícTržba v KčPočet dnů v měsíci
Leden 42 65031
Únor44 26028
Březen49 57031

Vypočtěte průměrnou denní tržbu v jednotlivých měsících a průměrnou denní tržbu za 1. čtvrtletí.

Příklad III/3

Obchodní firma Novák a syn prodává ledovou kávu na různých prodejních místech:

Prodejní místoLedová káva ks Cena Kč/ks
Obchodní centra 25000 35
Večerky 13000 37
Stánkový prodej 10000 33
Čerpací stanice 30000 39

Příklad IV/1

V podniku Dřevomont pracuje 10 dělníků, kteří za leden 2010 vyrobili tento počet výrobků: 160, 165, 185, 170, 172, 160, 185, 182, 172, 160. Vypočítejte aritmetický průměr, modus a medián.

Příklad IV/2

V prodejně Mladá móda obchodního domu Kotva byly zjištěny údaje o prodeji dámských svetrů podle velikosti:

Velikost XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Prodej ks 830 1350 3990 4380 4290 3120 1760 790

Vypočtěte modus.

Příklad IV/3

Při srovnávacích testech z ekonomiky bylo dosaženo těchto výsledků:

TřídaZnámkaPočet žáků
1 2 3 4 5
3. A 3 7 10 6 4 30
3. B 1 13 8 3 3 28
3. C 5 9 12 4 3 33
3. D 4 12 10 4 2 32

1) Zjistěte průměrnou známku v jednotlivých třídách.
2) Určete modus a medián v rámci jednotlivých tříd i celého 3. ročníku.

Příklad IV/4

Atlet Josef Botička skáče trojskok. Jeho pokusy byly měřeny 6× s těmito výsledky v m: 19,42; 19,11; 20,48; 19,96; 20,98; 19,86. Určete prostřední výkon.

Příklad IV/5

V restauraci Na Růžku mají tyto denní tržby v Kč: 2481; 1793; 3456; 2480; 1999; 3456; 8912; 2793. Vypočítejte aritmetický průměr, modus a medián.

Příklad IV/6

V nemocnic Motol byly pacientce Haně Novotné během jednoho dne naměřeny tyto hodnoty tělesné teploty v °C: 36,4; 36,8; 38,0; 37,8; 37,2; 39,6; 38,1; 39,6; 40,0; 38,3. Určete aritmetický průměr, modus a medián.

Příklad IV/7

Zapište do tabulky seznam žáků vaší třídy/skupiny, výšku, datum narození (za něj dopočítejte věk), časovou vzdálenost do školy a určete jejich aritmetický průměr (POZOR: ne z data narození), minimální a maximální hodnotu, modus a medián.

Odkazy na stránky s daty a dalšími informacemi

Prezentace s funkcemi pro tabulkové kalkulátory Microsoft Office Excel a OpenOffice.org Calc ve formátu pdf zde.

Návrat na začátek


Poměrní ukazatelé

Poměrní ukazatele struktury